Veluwse Fietsdag

Fietsen tbv Zending Gereformeerde Gemeente


  • ZGG is een kerkelijke zendingsorganisatie die namens de Gereformeerde Gemeenten uitvoering geeft aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het Evangelie te verkondigen. Deze opdracht staat onder andere verwoord in Mattheüs 28: 19. Ook stelt ZGG zich ten doel gemeenteleden in Nederland te betrekken bij het zendingswerk. Over de doelstelling van ZGG leest u meer op de pagina www.zgg.nl. De opbrengst van de fietsdag is dit jaar voor Oost-Azië.

  • Ruim twintig zendingswerkers zijn namens de gemeenten via ZGG uitgezonden. Zij werken in zes landen voor evangelisatie en theologische toerusting, jeugd- en vrouwenwerk, de begeleiding van bijbelvertalingen en alfabetisering en kleinschalig diaconaal werk. Vanuit Nederland geeft ZGG ondersteuning en voorlichting.

  • Via deze website onderhoudt ZGG contact met het thuisfront in Nederland. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met ZGG.

  • Door uw deelname aan de Veluwse Fietsdag steunt u de zending.
    ©2010 Veluwse Fietsdag   -    in samenwerking met: Zending Gereformeerde Gemeenten   -   site door:  sth.nu